Kontor · Ett
Kontorslandskap
Företag

Stimulerande och kreativa offentliga miljöer för bland annat företag, hotell och restaurang, och skolor.

Ett kontor kan vara så mycket mer än bara en plats där varje anställd utför arbetsuppgifterna som denne är ålagd att göra. Genom att skapa en inspirerande miljö, tror vi att arbetsglädje, trivsel, välbefinnande och produktivitet ökar vilket i sin tur leder till att företag växer. Vi kan hjälpa just ert företag att utveckla er arbetsmiljö baserat på vad som passar er bäst, inte bara nu utan lösningen ska även fungera på sikt.

Hållbara lösningar till kontor och arbetsplatser

Oavsett om det handlar om att förändra ert befintliga kontor eller att planera en helt ny yta så har vi både den kunskap och erfarenhet som krävs för ert nästa kontor ska nå sin fulla potential. Vårt mål är alltid att tillsammans med er utforma lösningar som är hållbara inte bara till kvalitet utan även till utseendet. I dessa miljöer eftersträvar vi alltid efter att förena människor, ytor och information för att kunna möjliggöra ännu bättre samarbeten och högre produktivitet.

Kraven vi har på vår arbetsplats har förändrats mycket det senaste decenniet och kommer med all sannolikhet att fortsätta vara under stor förändring framöver med. Behovet av papper och platskrävande utrustning är ofta ett minne blott och har ersatts av krav på föränderliga miljöer som erbjuder möjlighet att arbeta på flexibla sätt anpassade för uppgiften, ensam eller i grupp. Hursomhelst tror vi att arbetsplatsen även i framtiden behöver vara en inspirerande och trivsam plats där möten med andra människor sker.

Vi hjälper er med allt från platsbehovsanalyser och ritningar samt 3D-visualisering till färg- och materialval och slutligen leverans och montering. Vi är er samarbetspartner genom alla dessa led, från idé till färdigt kontor och efterservice. Mer om vårt arbetssätt finns specificerat längre ner på sidan, vi designar både små och stora kontor och lokaler.

Vårt arbetssätt

  • Behovsanalys
  • Ritning och 3D-visualisering 
  • Produktkännedom och materialval 
  • Leverans och montering 
  • Efterservice 

Hotell och restaurang

Vid ett restaurangbesök är det självklart maten som står i centrum av upplevelsen men för att göra helheten minnesvärd krävs också en miljö och atmosfär utöver det vanliga. Vi har kreativa idéer och verktygen för att göra verklighet av era visioner och tillsammans kan vi skapa något era gäster talar gott om och som håller över tid.

Skola och utbildning

Hur utformar vi skol- och lärmiljöer framöver för att alla elever och personal ska kunna få bästa möjliga förutsättningar att lära sig nya saker varje dag? 

Har du en annan typ av miljö som behöver inredas?

Oavsett om det handlar om att skapa en stimulerande och kreativ kontorsmiljö eller få till exakt den känslan du är ute efter i ditt hem så hjälper vi gärna till. Välkommen att kontakta oss eller kom in och kika i vår butik.